hrubá mzda

Brutto

Brutto: Jak získat lepší přehled o své hrubé mzdě

Co je hrubá mzda (brutto) a jak se vypočítává? Hrubá mzda, také nazývaná jako mzda brutto, je částka, kterou zaměstnanec dostává za svou práci před odečtením daní a sociálního pojištění. Vypočítává se na základě dohodnutého hrubého platu a dalších příplatků, jako jsou odměny za nadčasy nebo bonusy....