smlouva o půjčce

Smlouva O Půjčce

Smlouva o půjčce: Co byste měli vědět před podpisem

Definice smlouvy o půjčce Smlouva o půjčce je dvoustranný právní dokument, kterým se jedna strana (věřitel) zavazuje poskytnout druhé straně (dlužník) určitou finanční částku nebo zápůjčku. Dlužník se ve smlouvě zavazuje k vrácení půjčené částky v dohodnutém termínu a za předem stanovených podmínek. Smlouva o...