zákon o policii

Zákon O Policii

Nový zákon o policii: Co přináší pro právní systém?

Úvod k zákonu o policii představuje klíčový moment v legislativě týkající se veřejného pořádku a bezpečnosti občanů. Nový zákon o policii, schválený parlamentem v roce 2020, nahradil předchozí právní předpisy a přinesl důležité změny v organizaci a pravomocích policie. Tento krok byl reakcí na aktuální potřeby...