Finance: Zálohy OSVČ 2019 - Co potřebujete vědět

Zálohy Osvč 2019

Výše záloh OSVČ 2019

Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ v roce 2019 se odvíjely od výše hrubého zisku. Pro výpočet záloh se používala polovina daňového základu. Pokud jste si jako OSVČ nevydělali ani polovinu minimální mzdy, zálohy jste platit nemuseli. Minimální záloha na zdravotní pojištění činila 2 352 Kč a na sociální pojištění 2 588 Kč. Celkem tedy minimální měsíční zálohy pro OSVČ v roce 2019 dělaly 4 940 Kč. Výše záloh se odvíjela od výše hrubého zisku a mohla být i vyšší. Přesnou výši záloh jste si mohli spočítat na online kalkulačce České správy sociálního zabezpečení.

Výpočet záloh pro OSVČ

Jako OSVČ si platíte zálohy na sociální a zdravotní pojištění sami. Výše záloh se odvíjí od vašeho zisku, respektive od vyměřovacího základu. Ten si spočítáte tak, že od vašich příjmů odečtete výdaje. Pokud jste OSVČ nováčkem, zálohy neplatíte, a to až do podání prvního daňového přiznání. Po jeho podání vám Česká správa sociálního zabezpečení a vaše zdravotní pojišťovna sdělí, kolik budete platit na zálohách v dalším roce.

Výši záloh si můžete sami upravit, a to jak směrem nahoru, tak dolů. Pokud víte, že se vám bude dařit a vaše příjmy budou vyšší, je vhodné zálohy navýšit, abyste pak nemuseli doplácet. Naopak, pokud očekáváte pokles zakázek, můžete požádat o snížení záloh. Pamatujte však, že zálohy by měly odpovídat vašim reálným příjmům. V opačném případě vám hrozí penále za nízký doplatek.

Platba záloh na daň

Zálohy na daň z příjmů platí OSVČ a firmy, pokud jim to ukládá daňové přiznání. Zálohy se platí čtvrtletně nebo měsíčně, a to vždy do konce následujícího měsíce po uplynutí čtvrtletí nebo měsíce. Výše záloh se odvíjí od poslední známé daňové povinnosti. Pokud se vaše daňová povinnost během roku změní, můžete požádat finanční úřad o snížení nebo zvýšení záloh.

Nezaplacení záloh na daň včas může mít za následek sankce. Finanční úřad vám může naúčtovat penále z prodlení. V případě pochybností ohledně placení záloh na daň se obraťte na svého daňového poradce nebo na finanční úřad.

Snížení záloh OSVČ

Snížení záloh pro OSVČ je téma, které zajímá nejednoho podnikatele. Možnost platit nižší zálohy na sociální a zdravotní pojištění láká, ale je potřeba znát pravidla. Ne každý má na snížení nárok. Základní podmínkou je, aby vaše předpokládané příjmy a výdaje v daném roce byly nižší než v tom předchozím. Důležité je také pamatovat na to, že nižší zálohy znamenají i nižší odvody, a tím pádem i nižší důchod. Pokud tedy zvažujete snížení záloh, promyslete si všechny aspekty a dopady. Pro více informací a konkrétní postup se obraťte na svou příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Zvýšení záloh OSVČ

Od 1. ledna 2024 se chystá další vlna změn pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Jednou z nejvýraznějších novinek je plánované zvýšení záloh na sociální a zdravotní pojištění. Minimální zálohy by se měly zvednout a to citelně ovlivní rozpočet mnoha OSVČ. Přesná výše navýšení se stále diskutuje, ale dá se očekávat, že půjde o stovky korun měsíčně. Pro OSVČ s vyššími příjmy bude nárůst záloh ještě výraznější. Zvýšení záloh má pomoci stabilizovat systém sociálního a zdravotního pojištění, který je dlouhodobě podfinancovaný. Na druhou stranu, pro mnoho OSVČ představuje další finanční zátěž v době rostoucích cen energií a dalších životních nákladů. Je proto důležité, aby se OSVČ s připravovanými změnami seznámily a včas se na ně připravily.

Nezaplacení záloh OSVČ

Nezaplacení záloh OSVČ na sociální a zdravotní pojištění může mít nepříjemné následky. Pokud OSVČ neuhradí zálohy včas a ve správné výši, hrozí jí penále a pokuta. V krajním případě může dojít i k exekuci.

Důležité je si uvědomit, že povinnost platit zálohy vzniká OSVČ již od prvního dne podnikání. Výše záloh se odvíjí od výše zisku v předchozím roce. Pokud OSVČ teprve s podnikáním začíná, může si výši záloh stanovit sama.

V případě, že OSVČ nemá dostatek finančních prostředků na úhradu záloh, je vhodné kontaktovat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu a domluvit se na splátkovém kalendáři.

Nepodceňujte proto důležitost včasného placení záloh. Vyhnete se tak zbytečným komplikacím a finančním ztrátám.

Vrácení přeplatku záloh

Pokud jste během roku zaplatili na zálohách daně z příjmu více, než činila vaše skutečná daňová povinnost, máte nárok na vrácení přeplatku. Finanční úřad by vám měl přeplatek automaticky vrátit do 30 dnů od podání daňového přiznání, pokud jste splnili všechny zákonné podmínky. Mezi ně patří například včasné podání daňového přiznání a bezproblémový průběh daňové kontroly. Pokud vám finanční úřad přeplatek ve stanovené lhůtě nevrátí, můžete se obrátit na příslušný finanční úřad s žádostí o jeho zaslání. Vrácení přeplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Publikováno: 21. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: Petr Novák

Tagy: zálohy osvč 2019 | daňové přiznání