dědická daň

Dědická Daň

Dědická daň: Jak ovlivní vaše finanční plány? Přehled a tipy

Co je dědická daň? Dědická daň je forma daně, kterou musí platit osoby, které zdědí majetek po zemřelém. Jedná se o daňovou povinnost, která vzniká v okamžiku převodu majetku na dědice. Dědická daň se tedy vztahuje na movitý i nemovitý majetek, peníze na bankovním účtu či cenné papíry. Je to jedna z forem daní,...