Finance: Daně 2019 - co stihnout do konce lhůty?

Daně 2019

Změny v daních 2019

Rok 2019 přinesl několik změn v daňové oblasti, které ovlivnily podání daňového přiznání za tento rok.

Zvýšila se sleva na poplatníka, a to z 24 840 Kč na 27 840 Kč. Tato sleva se uplatňuje automaticky u zaměstnanců, OSVČ si ji mohou odečíst v daňovém přiznání.

Došlo také k úpravě daňového zvýhodnění na dítě. Na první dítě se zvýhodnění zvýšilo na 13 404 Kč ročně, na druhé dítě na 19 404 Kč ročně a na třetí a každé další dítě na 24 204 Kč ročně.

Pro OSVČ došlo ke změně v oblasti výdajových paušálů. Byla zavedena možnost uplatnit výdajový paušál ve výši 80 % pro příjmy do 2 milionů Kč u vybraných profesí, mezi které patří například lékaři, advokáti nebo architekti.

V roce 2019 se také změnily podmínky pro uplatnění daňové slevy na manželku/manžela. Pro uplatnění slevy bylo nutné, aby příjem manželky/manžela nepřesáhl 68 000 Kč ročně.

Důležité je připomenout, že termín pro podání daňového přiznání za rok 2019 byl standardně do 1. dubna 2020. V případě, že daňové přiznání zpracovávala daňová poradkyně/poradce, prodlužoval se termín do 1. července 2020.

Důležité termíny

Rok se s rokem sešel a s ním přichází i každoroční radost v podobě daňového přiznání. Abyste se v termínech neztratili a stihli podat daňové přiznání včas, připravili jsme si pro vás přehled těch nejdůležitějších dat:

1. dubna 2020: Základní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019. Pokud si podání daní necháváte zpracovat daňovým poradcem, máte čas až do 1. července 2020.

1. července 2020: Poslední den pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019, pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce.

30. června 2020: Do tohoto data je nutné uhradit daň z příjmů fyzických osob za rok 2019, pokud vám vznikla povinnost podat daňové přiznání.

Nezapomeňte, že pokud vám vychází daň k doplacení, je potřeba ji uhradit do termínu pro podání daňového přiznání. V opačném případě vám hrozí penále.

Slevy a odpočty

Daňové přiznání za rok 2019 je za dveřmi a s ním i možnost uplatnit si různé slevy a odpočty, které nám můžou ušetřit nemalé peníze. Pojďme se podívat na ty nejběžnější, které jste mohli využít. Základní sleva na poplatníka pro rok 2019 činila 24 840 Kč. Tahle sleva se uplatňuje automaticky u každého poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Důležitý je ale fakt, že se uplatňuje jen do výše daně. Pokud je vaše daňová povinnost nižší než sleva, zbytek slevy vám bohužel propadá. Další slevou, kterou jste mohli využít, je sleva na manželku/manžela. Pro její uplatnění musel/a váš partner/ka splňovat hned několik podmínek. Jeho/její příjmy za rok 2019 nesměly přesáhnout 68 000 Kč a zároveň musel/a žít s vámi ve společné domácnosti. Pokud jste splnili všechny podmínky, můžete si za rok 2019 uplatnit slevu ve výši 24 840 Kč. Nezapomínejme ani na slevy na děti. Sleva na první dítě činila v roce 2019 krásných 13 404 Kč, na druhé dítě pak 19 404 Kč a na třetí a každé další dítě dokonce 23 220 Kč. Tyto slevy se ale opět uplatňují jen do výše daňové povinnosti. Vedle slev existuje i řada daňových odpočtů, které nám můžou pomoci snížit daňový základ, a tím pádem i naši daňovou povinnost. Mezi nejoblíbenější patří odpočet úroků z hypotéky. Maximální výše odpočtu úroků z hypotéky činila v roce 2019 300 000 Kč. Další možností, jak si snížit daňový základ, je odpočet za zaplacené úroky z úvěrů na stavební spoření. Maximální výše odpočtu je v tomto případě 2 000 Kč. Nezapomeňte, že k daňovému přiznání je potřeba doložit veškeré potřebné doklady, které prokazují vaše nároky na uplatnění slev a odpočtů. Mezi tyto doklady patří například potvrzení o příjmech, potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky, rodné listy dětí a další.

Daňové formuláře

Daňové formuláře jsou nezbytnou součástí daňového přiznání za rok 2019. Pro daňové přiznání za rok 2019 se používají formuláře platné pro daně 2019. Mezi nejpoužívanější formuláře patří:

Daň z příjmů fyzických osob:

Formulář pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Formulář pro daň z příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

Přehled o příjmech a výdajích pro OSVČ

Daň z příjmů právnických osob:

Prohlášení o dani z příjmů právnických osob

Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání k DPH

Kontrolní hlášení

Silniční daň:

Přiznání k dani silniční

Kromě výše uvedených formulářů existuje řada dalších formulářů, které se používají pro specifické daňové situace. Všechny potřebné daňové formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Finanční správy.

Důležité je podat daňové přiznání a všechny potřebné formuláře včas a správně vyplněné. V opačném případě hrozí sankce ze strany Finanční správy. Pokud si nejste jisti, jak správně vyplnit daňové formuláře, doporučujeme obrátit se na daňového poradce.

Elektronické podání

Elektronické podání daňového přiznání za rok 2019 je pohodlnou a rychlou volbou. Pro podání daní elektronicky potřebujete datovou schránku nebo elektronický podpis. Daňové přiznání můžete podat sami prostřednictvím online formulářů na webových stránkách Finanční správy. Formuláře jsou intuitivní a srozumitelné, takže i bez hlubších znalostí daňové problematiky byste si s nimi měli poradit. Pokud si na elektronické podání netroufáte sami, můžete se obrátit na daňového poradce. Ten za vás daňové přiznání vyplní a elektronicky podá. Nezapomeňte, že i v případě elektronického podání je nutné dodržet termín pro podání daňového přiznání, který je standardně 31. března. V případě podání daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje do 1. července. Elektronické podání daní je moderní a efektivní způsob, jak splnit svou daňovou povinnost z pohodlí domova.

Daňové poradenství

Rok 2019 se pomalu ale jistě stává minulostí a s ním i starosti s daňovým přiznáním za rok 2019. Nebo ne? I když už je po termínu, daňové poradenství je stále aktuální. Ať už jste podnikatel, zaměstnanec nebo třeba pronajímáte nemovitost, daňový systém se vás dotýká. A ruku na srdce, kdo se v něm má vyznat? Právě proto je tu daňové poradenství.

Daňový poradce vám pomůže zorientovat se v záplavě zákonů, vyhlášek a paragrafů. Poradí vám, jak optimalizovat vaše daně, abyste platili jen to, co opravdu musíte. A věřte, že se to vyplatí! Daňové zákony se neustále mění a to, co platilo loni, už letos platit nemusí. Daňový poradce sleduje všechny novinky za vás a pomůže vám využít všech možností, jak ušetřit.

Daňové poradenství se ale neomezuje jen na daňové přiznání. Pomůže vám i s dalšími důležitými věcmi, jako je vedení účetnictví, daňová evidence, DPH nebo třeba s mezinárodní daní. Ať už jste malý podnikatel nebo velká firma, daňový poradce vám ušetří čas, starosti a v konečném důsledku i peníze.

Nebojte se obrátit na daňového poradce. Je to investice, která se vám vrátí.

Nejčastější chyby

Při vyplňování daňového přiznání za rok 2019 se Češi často dopouštějí zbytečných chyb, které je pak mohou stát peníze nebo zdržet vrácení přeplatku. Mezi nejčastější prohřešky patří špatně uvedené nebo chybějící údaje, jako je rodné číslo, adresa trvalého pobytu nebo číslo bankovního účtu. Důležité je zkontrolovat si také správnost a úplnost údajů o zaměstnavateli, pokud jste v daném roce měli příjmy ze závislé činnosti.

Mnoho lidí zapomíná uplatnit všechny slevy a odpočty, na které mají nárok. Mezi ty nejčastěji opomíjené patří sleva na studenta, na manželku/manžela s nízkými příjmy nebo odpočet úroků z hypotéky. Nezapomeňte také na další možné odpočty, jako jsou dary, platby na životní pojištění nebo penzijní připojištění.

Chyby se často objevují i v souvislosti s příjmy z podnikání nebo pronájmu. Ujistěte se, že máte správně zaúčtované všechny příjmy a výdaje a že používáte správné výdajové paušály. Pokud si nejste jistí, jak správně postupovat, je vhodné se obrátit na daňového poradce.

Pamatujte, že lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2019 uplynula 1. dubna 2020. Pokud jste daňové přiznání nestihli podat včas, můžete tak učinit dodatečně, a to nejpozději do 1. července 2020. V takovém případě je však nutné počítat s pokutou za pozdní podání.

Publikováno: 27. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: František Zeman

Tagy: daně 2019 | daňové přiznání za rok 2019